Mô tả: Tải app chính thức, nhận ngay tiền thưởng 2k vào tài khoản

Quy tắc hoạt động

Thời gian hoạt động:Dài hạn
Đối tượng hoạt động:Tất cả hội viên
Nội dung hoạt động:Hội viên tải app tại trang web chính thức, đồng thời cho phép「Gửi thông báo cho bạn」

 

Lưu trình tham gia

  1. Liên kết hướng dẫn tải app:https://777loc.site/3-xac-minh-so-dien-thoai/
  2. Tiền thưởng tự động cập nhật vào tài khoản, hội viên có thể kiểm tra tiền thưởng tại “Tài khoản của tôi>>Lịch sử giao dịch

Lưu ý

  1. Mỗi hội viên chỉ giới hạn nhận thưởng 1 lần, hoàn thành
  2. Sau khi tải app, tiền thưởng 2k sẽ tự động cập nhật vào tài khoản
  3. Tổng cược chỉ giới hạn tại sản phẩm Nổ hũ

Vấn đề thường gặp FAQ

Q1:Làm thế nào để bật thông báo?

  1. Nhấn vào Cài đặt
  2. Nhấn vào Thông báo ứng dụng
  3. Tìm và nhấn vào ứng dụng 777loc
  4. Bật “Hiển thị thông báo”